Transport av häst

Transport av häst

Att transportera en häst är inte det allra lättaste – det är ett stort djur, som dessutom kan vara lättskrämt i situationer som det inte är vant vid. Det som hästägare kanske är oroliga för i första hand är att hästen ska skadas under transporten, men det finns också risk att andra människor blir skadade, om något skulle gå fel när man är ute och kör i trafiken. Därför är det viktigt att vara försiktig och noggrann när man ska transportera sin häst.

En bra startpunkt när man ska transportera sin häst är att läsa på vilka lagar som gäller kring hästtransport, då det faktiskt finns reglerat i djurskyddslagen hur en hästtransport får gå till. I lagarna står det till exempel fastställt att hästtransporten måste vara ”lämplig för ändamålet”, vilket bland annat betyder att den ska skydda hästen från kyla och värme, och förhindra att den skadas under resan. Vidare ska golvet vara halkfritt och försett med strö. Det finns också bestämmelser kring hur lång resan får vara: hästen får inte transporteras i mer än åtta timmar i sträck. Därefter måste hästen få vila. Sist men inte minst måste man komma ihåg att dräktiga ston inte får transporteras inom 35 dygn före deras beräknade fölning.

Även om man vet om allt detta, och följer alla lagar och regler, är det dock viktigt att även kontrollera att transportvagnen i sig är i gott skick, utöver själva kopplingarna mellan bilen och vagnen. Man ska till exempel regelbundet lyfta gummimattan på vagnens golv, göra rent golvet och låta det torka helt. Annars finns risken att golvet börjar ruttna, vilket i olyckliga fall har lett till att hästen har trampat igenom golvet när transporten var i full fart.

Något en hästägare aldrig behöver gå igenom är dock att transportera sin häst på ett flyg, helt enkelt för att det skulle vara fysiskt omöjligt. Om man som hästägare ska frakta sin häst längre sträckor är därför fartyg det enda alternativet. Självklart kan man också välja att låta någon som är mer van än en själv transportera hästen med bil, medan man själv flyger till destinationen. På Avionero.se kan du enkelt söka efter billiga inrikesflygningar, till exempel flyg mellan Ängelholm och Stockholm, så att du har råd att anlita en professionell hästtransportör.

dante