Arbetshästar i skogen

Arbetshästar i skogen

Hästen är ett mycket vanligt djur i vårt samhället. Idag används de mestadels för ridning, tävling och nöje. För bara några år sedan var dock hästen ett arbetsredskap och ett transportmedel. Då var hästen inte tänkt till nöjesritter eller hopptävlingar utan då var det viktigt att hästen var orädd, stark och klarade av tungt arbete både i värme och kyla. Dagens hästar är framavlade för att kunna springa fort och hoppa hinder och många raser är mycket rädda av sig. Det går att träna upp en häst till att vara orädd, men en smäcker ras kommer aldrig att kunna bära eller dra lika tungt som en rejäl arbetshäst. De finns ett par raser av just arbetshästar kvar idag men de används inte fullt just till arbete, utan även dessa raser har blivit allt mer vanliga att använda just för nöjen. Men går det att använda hästar till dagens arbeten och sysslor?

Arbetshästar i dagens samhälle

Om man får tag i en bra häst av arbetsras kan den bli en lönsam affär i skogen. Hästen tar sig lättare fram än en bil eller traktor och dessutom drar den ingen bensin. Det blir med andra ord billigare att använda en häst för skogsbruket och dessutom blir arbetet smidigare. Med en häst kan man dessutom utföra flera olika sysslor. Det krävs bara att man byter ut de redskap som används bakom hästen. Hästen kan både användas för att plöja mark, för att frakta virke och till och med för att dra omkull träd. Hästen är med andra ord ett mycket allsidigt djur. En stor fördel med att använda hästar i skogen är att det inte krävs någon markberedning eller liknande efter att hästen gått i marken. Man kan dessutom använda hästar även på nyplanterade tallmarker eller åkrar eftersom de gör långt mindre skada än traktorer och skogsmaskiner av olika slag. De flesta hästar kan lära sig att dra last, men hur tungt de kan dra beror på kroppsbyggnaden och träningen.

Att köra en häst

Det är relativt enkelt att köra en redan inkörd häst. Det gäller bara att sela den på rätt sätt och sedan koppla rätt vagn eller redskap till selen. Om man ska köra en vagn efter hästen styr man hästen från vagnen. Om man ska använda redskap kan hästen styras antingen från redskapet eller från sidan av. Om man ska hämta ved kan det vara smidigt med en vagn, och är det lös ved är det bra att ha lite höga kanter på vagnen. Det är smidigt med vedsäckar eftersom de kan staplas på vagnen och har mindre risk att falla av. I de fall hästen måste köras in först får man lite mer arbete att göra men i gengäld kan man också lära känna hästen och utsätta den för olika saker så man vet vad den blir rädd för och vad den accepterar. Dessutom kan man själv träna upp hästen till att dra tyngre laster.

dante